VMware eLearning: vSphere Data Protection Advanced Fundamentals

VMware heeft een nieuwe course toegevoegd aan haar eLearning suite. De twee uur durende gratis vSphere Data Protection Advanced Fundamentals training biedt informatie over de back-up en restore oplossing voor virtuals machines en de achterliggende technologie.

De course bestaat uit een tweetal modules die in eigen tempo kunnen worden gedaan:

De vSphere Data Protection Advanced Fundamentals course kun je volgen op de VMware Training website. Onlangs verscheen er ook een gratis eLearning course voor het virtualiseren van Exchange 2013 op het VMware vSphere platform.

Mobiele versie afsluiten