Microsoft eLearning: What’s New in VDI for Windows Server 2012 R2 and 8.1

Met de komst van Windows 2012 R2 en 8.1 zijn er aantal nieuwe mogelijkheden in de toepassing van virtuele desktops. Microsoft heeft op haar Virtual Academy (MVA) hiervoor een gratis course beschikbaar gesteld die je kort en bondig door de vernieuwingen heen loodst.

De gratis course bestaat uit een tweetal modules die zich richten op het volledige proces van het implementeren van desktop virtualisatie. Hierbij ligt de focus op Windows 2012 R2 en 8.1. De course wordt gegeven door Senior Product Manager Adam Carter en Microsoft Senior Technical Evangelist Rick Claus.

Onderwerpen die tijdens de twee modules aan bod komen, zijn onder andere:

De course bestaat uit een tweetal module voorzien van video’s en presentatiesheets. Beide modules bevatten ook een kleine toetsing over de stof, voor het afronden van de course.

Mobiele versie afsluiten