Security

McAfee: Onderzoek naar de online-activiteiten van de jeugd

Tieners zijn meer online dan welke doelgroep dan ook, maar ouders weten vaak nauwelijks wat hun kinderen daar uitspoken. De onderzoekers van bureau Atomik Research hebben, in opdracht van McAfee, het verschil tussen wat tieners online uitspoken en wat ouders denken dat zij doen onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd in vijf Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland en Italië. In elk van deze landen werden in oktober 2013 200 ouders en 200 jongeren van 13 tot 17 jaar ondervraagd, behalve in Duitsland, waar 500 ouders en 500 jongeren werden ondervraagd.

Ongeschikte content

Ouders gaan er vaak van uit dat hun kind geen ongeschikte content bekijkt op het internet, maar dit is niet altijd een terechte aanname. Ondanks dat   deze content bewust of onbewust bekeken kan worden hebben ouders ook de veronderstelling dat hun kinderen de waarheid vertellen over wat zij online uitspoken. Het onderzoek geeft echter aan dat dit vertrouwen niet altijd terecht is:

 • Van alle Europese tieners komen de Nederlandse tieners het vaakst in aanraking met ongewenste seksueel expliciete content (43%), terwijl ze het laagst scoren bij het gericht op zoek gaan van dergelijke content (9%).
 • 40 procent van de Nederlandse jongeren heeft weleens een video bekeken die hun ouders niet zouden goedkeuren.
 • 37 procent van de Nederlandse tieners geeft toe websites te bezoeken die hun ouders zouden afkeuren.
 • 21 procent van de Nederlandse schoolgaande jeugd speurt het net af naar toets-antwoorden, 14 procent van de ouders vermoedt dat hun kind zoiets doet. Met 34 procent zijn de Nederlandse jongeren het actiefst in het online opzoeken van antwoorden/oplossingen voor school-gerelateerde taken.
 • 19 procent van de Nederlandse tieners zoekt actief naar naaktfoto’s en pornografie, terwijl 14 procent van de ouders dit van hun kind vermoedt. Van de betreffende tieners doet 55 procent dit een paar keer per jaar en 40 procent een paar keer per maand.
 • Daartegen over staat dat 42 procent van de Nederlandse jongeren per óngeluk op naaktfoto’s en pornografie stuit. Hiervan belandde 36 procent op de betreffende website door op een advertentie te klikken.
 • 19 procent van de Nederlandse jongeren heeft weleens gewelddadige content gezocht op internet, 10 procent van de ouders vermoedt dit.
 • Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren, 51 procent, heeft de naam van hun school online gezet.
 • 10 procent heeft weleens zeer persoonlijke informatie over zichzelf op internet gepost.
 • 9 procent zegt weleens op sociale media te hebben gepost wáár ze iemand zouden ontmoeten.

Verbergen online gedrag voor ouders

Van de Nederlandse jongeren zegt 20% hun online-gedrag voor hun ouders te kunnen verbergen en dat ze hiervoor verschillende maatregelen nemen. Ouders hebben hierdoor geen aanleiding om hun kinderen niet te vertrouwen en hebben geen idee wat er zich online afspeelt.

Het onderzoek laat zien dat de Nederlandse tieners diverse maatregelen nemen om hun online activiteiten verborgen te houden voor hun ouders:

 • 37 procent minimaliseert de browser zodra er een ouder binnenkomt
 • 24 procent wist de browsergeschiedenis
 • 23 procent bekijkt de ongepaste content op een smartphone of tablet.

Liesbeth Hop, directeur van de Academie voor Media en Maatschappij;

Wij onderschrijven het belang van dit onderzoek dat wederom aantoont hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen begeleiden in de virtuele wereld. Daarbij is de eerste stap dat ouders op de hoogte zijn van de online activiteiten van hun kinderen en daar kom je bij deze technisch vaardige generatie alleen achter door open en in vertrouwen met hen in gesprek te gaan. In de opvoeding van nu is mediawijsheid een cruciale factor omdat het leven van kinderen zich tegenwoordig voor een groot deel afspeelt via de media. Zij zijn overal en altijd online, vaak buiten het blikveld van de ouders.

Ouderlijk toezicht en betrokkenheid

De betrokkenheid van ouders is volgens het onderzoek in meer dan de helft van de gevallen aanwezig, want 61 procent van de ouders geeft aan weleens een gesprek met hun tiener gehad te hebben over veiligheid op het internet. Toch geeft de resterende 39 procent te kennen dit nog nooit gedaan te hebben en onderschatten hoogst waarschijnlijk de mogelijke gevaren. De ouders die betrokken zijn bij de veiligheid van hun kind op het internet, hebben de volgende acties ondernomen:

 • 37 procent maakt gebruik van ouderlijk toezicht op de thuiscomputer.
 • 26 procent weet de wachtwoorden van e-mailadressen en sociale media-accounts van hun kind
 • 24 procent heeft apps voor ouderlijk toezicht geïnstalleerd op alle op internet aangesloten apparaten die hun kind gebruikt.

Cyberpesten: actueler dan ooit

Cyberpesten is actueler dan ooit en een aanzienlijk deel van de ondervraagde jeugdige Nederlanders zegt ooit te maken hebben gehad met een vorm van cyberpesten of er getuigen van te zijn geweest.

 • 26 procent is er getuige van geweest dat een vriend of klasgenoot online werd gepest.
 • 8 procent geeft toe zélf het slachtoffer te zijn geweest van cyberpesten, met verschillende emoties tot gevolg, variërend van angst voor hun veiligheid (47 procent) via niet meer naar school willen (18 procent) tot suïcidale gedachten (24 procent).
 • De meeste getuigen van cyberpesten, 62 procent, stappen ermee naar een ouder, een leraar of een andere volwassene.

new-business-intel-mcafee-300x240

Martijn

Martijn is naast eigenaar van tech365 ook werkzaam als IT Professional. Zijn passies zijn gadgets, fotografie en alles wat met automotive te maken heeft. Je kunt hem ook vinden als blogger op wielerblog www.lifebehindbars.nl

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Back to top button